Čtenářské strategie v předškolním vzdělávání

Čtenářské strategie v předškolním vzdělávání

by Eva Koželuhová -
Number of replies: 0

Případová studie zabývající se problematikou možného využití čtenářských strategií v předškolním vzdělávání jako možné podpory rozvoje porozumění předčítanému textu.