Kvalita výuky chemie: Pojetí zainteresovaných aktérů a edukační realita.

Kvalita výuky chemie: Pojetí zainteresovaných aktérů a edukační realita.

by Linda Honskusová -
Number of replies: 0

DVA HLAVNÍ CÍLE

- Přispět k hlubšímu porozumění koncepce kvality výuky chemie (rozkrytí pojetí koncepce dle zainteresovaných aktérů).

- Na základě konceptu (aktérů) kvality výuky chemie bude zkonstruován nástroj pro vyhodnocení vybraných parametrů kvality vzdělávání a ověřen v praxi.

 

VO1: Jaké parametry jsou určující pro kvalitu výuky chemie podle zainteresovaných aktérů?

VO2: Jaký význam přiřazují aktéři k zjištěným parametrům kvality výuky chemie?

VO3: Které parametry kvality výuky chemie lze ve výuce sledovat.

VO4: Jaké jsou možnosti využití vytvořeného nástroje ve vzdělávací praxi pro rozvoj reflektivních schopností učitelů?