Jak má vypadat semestrální práce a kdy ji odevzdat

Jak má vypadat semestrální práce a kdy ji odevzdat

by Magdalena Mouralová -
Number of replies: 0

Milé kolegyně, milí kolegové,

na posledním semináři jsme se dohodli na posunutí termínu odevzdání základů BP pro první kolo zpětné vazby, a to na pátek 8. 12. 

Práce by měla mít rozsah zhruba 15 NS, nepodkročitelné minimum je 10 NS. Má obsahovat uvedení do tématu a vymezení předmětu výzkumu, formulaci cílů a výzkumných otázek, teoretické ukotvení a přehled dosavadního stavu poznání a metodologické uchopení. Součástí může být i scénář rozhovoru nebo informovaný souhlas. Nezapomeňte na seznam zdrojů, který se ale nepočítá do rozsahu.

Připomínám dále, že tento čtvrtek hodina není, dotahujte v daném čase své výstupy.

Díky a těším se 14. prosince,

Magdalena Mouralová