Studijní texty

Ivana Čornejová: Boje o Prahu roku 1648 a pražské univerzity, in: Jiří Hrbek et al. (eds.), Od konfesijní konfrontace ke konfesijnímu míru, Ústí na Orlicí 2008, s. 192-200 - viz Digitální knihovna NKČR, odkaz: https://ndk.cz/view/uuid:73139100-c529-11e3-b110-005056827e51?page=uuid:b8d455c0-d34e-11e3-94ef-5ef3fc9ae867