Úkol - otázky

Opened: Wednesday, 10 February 2021, 12:00 AM
Due: Wednesday, 17 February 2021, 12:00 AM

Přečtěte si studii I. Čornejové a pokuste se odpovědět na následující otázky:
1) Jak probíhaly boje o pražská města v roce 1648 a jak se do obrany zapojili studenti univerzity.
2) Jaké důsledky měla účast univerzity v bojích o Prahu.
3) Zamyslete se nad faktem, že Pražané, kteří ještě v roce 1618 považovali císařská vojska za svého nepřítele, stáli v r. 1648 již na straně habsburského panovníka a bojovali proti Švédům.
Své písemné odpovědi vložte do 22. února 2021.

Protože se mi nepodařilo zajistit PDF studie I. Čornejové, prosím, abyste si ji vyhledali v rámci mimořádného zpřístupnění digitálních publikací v NKČR. Je třeba primárně hledat sborník "Od konfesijní konfrontace ke konfesijnímu míru", nejlépe pomocí odkazu: https://ndk.cz/view/uuid:73139100-c529-11e3-b110-005056827e51?page=uuid:b8d455c0-d34e-11e3-94ef-5ef3fc9ae867 Poté postupujte pomocí přihlášení přes Vaše přihlašovací údaje v rámci univerzity.