Referáty

Školský systém v 16. století – pražská univerzita a česká města: Klára Brtková (sem. 14:10-15:40); Ivan Kafka (sem. 17:30-19:05)
Doporučená lit.:
Michal SVATOŠ a kol.: Dějiny Univerzity Karlovy I. 1347/1348–1622, Praha 1995.
Jiří PEŠEK: Měšťanská vzdělanost a kultura v předbělohorských Čechách 1547–1620. Všední dny kulturního života, Praha 1993.