ČERNÁ, Anna, Světla ČMEJRKOVÁ, Jan DOUBRAVA, et al., SATURKOVÁ, Jitka, ed. O češtině. Praha: Česká televize, 2007.