Text k prostudování

Pro dnešní seminář si prostudujte text z knihy P. Blooma: Jak se děti učí významu slov. Praha: Karolinum, 2015. 

s. 15 a 16, s. 27 a 28.