HRDLIČKA, Milan. Vo vobecný češtině a jiné příběhy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015 (VobČ)