SATURKOVÁ, Jitka a Markéta PRAVDOVÁ, ed. O češtině. [Díl] 2. Praha: Česká televize, 2008. (OČ2)