ADAM, Robert, Ivana BOZDĚCHOVÁ, Robert DITTMANN, et al. O jazyce bez hranic: a další zajímavosti ze současného zkoumání češtiny. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. (JBH)