prostorový objekt

Vyzkoušejte si co možná nejširší škálu práce s tvatováním papírové plochy. Proveďte výběr zdařilých pokusů, výtvarně zdařilému pokusu pak přisuďte úlohu modelu solitéru jako doplňku městského mobiliáře. Proveďte kresbu vybraného prvku a uvědomte si potřebu správného úhlu pohledu pro přesvědčivé podání prostorového objektu. Pomoci Vám může předběžné nafocení více pohledů, ze kterých si pro kresbu můžete ten nejvhodnější vybrat. Proveďte úvahu o volbě materiálu a velikosti provedení do městské zástavby.