1. Průpravná cvičení na kotoul vpřed

Zařazujeme podporové a rotační průpravy.

Dále klíčový prvek pro zvládnutí kotoulů - kolíbky.