Jak začít s terénním výzkumem

1. Vstup do terénu

1.3. Kulturní šok

Označujeme tak pocit nepohody z odlišného kulturního prostředí.

Čloěvk se ocitne v neznámém prostředí, kde přestávají platit pravidla, která zná.

Několik fází kulturního šoku (Oberg, 1960)

  1. Okouzlení (honeymoon)
  2. Krize
  3. Zotavení
  4. Přizpůsobení

Termín jako první použil kanadský antropolog Kalervo Oberg (1960).