1. Moodle pro výuku 1

Moodle pro výuku 1 je využíván pro bezplatnou elektronickou výuku na jednotlivých fakultách UK.

Viz: https://dl1.cuni.cz/?lang=cs