Úvod do RDA

1. Úvod

Text je upraven a aktualizován. Původní vydání je zveřejněno na https://texty.jinonice.cuni.cz.

Dějiny bibliografie od 19. století jsou dějinami snah o harmonizaci katalogizačních pravidel. V průběhu 20. století vzniklo několik velkých jazykově závislých standardů zejména v Evropě a USA. Postupně se značně prosadila Anglo-americká katalogizační pravidla, která se v různých kulturních interpretacích používají napříč Evropou, včetně České republiky, používají se často i v asijských zemích či zemích blízkého a středního východu. Německá jazyková oblast si zachovala svoje katalogizační pravidla. Na poli výměnných formátů se prosadily nejvíce formáty typu MARC a v oblasti bibliografického popisu se ISBD prosadila více méně všude.

Od 90. let 20. století katalogizační komunita začala i díky modelování konceptuálních modelů přemýšlet o nových Mezinárodních katalogizačních pravidlech, která by nahradila všechny stávající standardy.

V roce 2010 byla nakonec vydána nová katalogizační pravidla Resource Description and Access (dále jen RDA), která prošla procesem testování v různých knihovnách zejména v USA a OCLC. Jejich vývoj má na starosti Spojená řídící komise pro vývoj RDA - Joint Steering Committee for Development of RDA (dále jen JSC). V této komisi jsou zastoupeny následující instituce:

- Americká knihovnická asociace - The American Library Association;

- Australská komise pro katalogizaci - The Australian Committee on Cataloguing;

- Britská knihovna - The British Library;

- Kanadská komise pro katalogizaci - The Canadian Committee on Cataloguing;

- Profesionální Institut knihovnických a informačních profesionálů - CILIP: Chartered Institute of Library and Information Professionals;

- Kongresová knihovna - The Library of Congress.