[GP] Assignment / Úkol

Opened: Tuesday, 4 January 2022, 12:00 AM
Due: Sunday, 23 January 2022, 12:00 AM

[EN]

 1. Experiment with the genetic programming and try to improve the default solution. There are three files in the inputs directory - gp1.csv, gp2.csv and gp3.csv. The default primitive set works resonably well for the first one, however, for the other ones, the performance is much worse. There are various things you can try to improve it:
  1. Change the genetic operators or their settings
  2. Add new functions into the primitive set.
  3. Use a different type of evolutionary algorithm (i.e. eaMuPlusLambda for elitist version).

[CZ]

 1. Pohrajte si z genetickým programováním a pokuste se vylepšit výchozí řešení. V adresáři inputs jsou tři nové soubory - gp1.csv, gp2.csv a gp3.csv. Výchozí množina primitiv funguje docela dobře pro ten první, pro ty další ale nefunguje skoro vůbec. Pokuste se to nějak vylepšit. Můžete zkusit několik různých věcí:
  1. Změnte genetické operátory nebo jejich nastavení.
  2. Přidejte nové funkce do množiny primitiv.
  3. Zkuste použít jinou verzi evolučního algoritmu (např. eaMuPlusLambda je elitistická)