[MOO] Assignment / Úkol

Opened: Tuesday, 30 November 2021, 12:00 AM
Due: Sunday, 19 December 2021, 11:55 PM

[EN]

Experiment with the multi-objective optimization. There are again a few options:

  1. Try to change the genetic operators or their settings. You can for example add the differential mutation you created earlier, or you can add your adaptive operators.
  2. Change the secondary sorting criterion, e.g. to the hypervolume contribution.

Let me know, what you tried and what was the outcome of your experiments.

Note (added December 3, 2020): The functions in this problem are defined only in the interval [0,1] (for all variables). You need to somehow deal with that in the algorithm - a simple solution is to clip all the values to this interval after you apply the genetic operators (or before you evaluate the fitness).

Note (added December 7, 2020): There was a bug  in the code - the fitness of offpring was not re-evaluated before selection. It is now fixed, please, re-download the mutli.py file. If you already finished the experiments with the old version, you do not need to re-run them just submit your solution and keep this bug in mind (the fix improves the performance).

[CZ]

Pohrajte si s vícekriteriální optimalizací, zase je několik možností, které můžete vyzkoušet a porovnat:

  1. Změňte operátory/nastavení operátorů, můžete třeba zkusit přidat diferenciální mutaci, kterou jste programovali dříve, nebo vaše adaptivní operátory.
  2. Změňte druhotné třídící kritérium, třeba na příspěvek hyperobjemu.

Napište mi, co jste zkusili a jak to dopadlo.

Poznámka (přidáno 3. 12. 2020): Funkce u tohoto problému jsou definované jen v intervalu [0,1] (pro všechny proměnné). S tím je potřeba se v algoritmu nějak vypořádat. Můžete například hodnoty oříznout do tohoto intervalu po aplikaci genetických operátorů, nebo před vyhodnocením fitness.

Poznámka (přidáno 7. 12. 2020): V implementaci pro vícekriteriální optimalizaci byl bug - potomci se nevyhodnocovali před selekcí. Stáhněte si prosím novou verzi souboru multi.py. Pokud už jste dokončili experimenty, nemusíte je předělávat, jen pamatujte na to, že tam tento problém byl a jeho oprava trochu zlepšuje výsledky.