[CO 1] Assignment / Úkol

Opened: Tuesday, 26 October 2021, 12:00 AM
Due: Sunday, 7 November 2021, 11:55 PM

[EN]

50 points

  1. Create your own genetic operators (at least one adaptive) for continuous optimization and compare them to the default settings. You do not have to use all the functions from the BBOB benchmark. Select 4-5 of them from different groups. 
  2. Send me a plot comparing your operators with the default settings for each of the functions you have selected. Try to comment the results with respect to the features of the selected functions.

Added Nov. 3, 2020: I recommend using logarithmic y-axis in the plots, otherwise the differences are not really visible. You can just call plt.yscale('log') after creating the plot (before plt.show()).

[CZ]

50 bodů

  1. Napište vlastní operátory (aspoň jeden z nich adaptivní) a porovnejte je s defaultním nastavením. Nemusíte používat všechny funkce z BBOB, vyberte si jich cca 4-5 různých typů. 
  2. Pošlete mi pro každou vámi vybranou funkci graf srovnávající vaše operátory a defaultní nastavení. Snažte se výsledky komentovat i vzhledem k vlastnostem zvolených funkcí.

Dodatek 3. 11. 2020: Doporučuji v grafech používat logaritmickou y-osu, bez toho nejsou rozdíly moc vidět. Mělo by stačit zavolat plt.yscale('log') po vytvoření grafu (před plt.show()).