Úkol - otázky

Otevřené: Úterý, 6. října 2020, 00.00
Termín: Úterý, 13. října 2020, 00.00

Přečtěte si prosím alespoň jeden ze zde přiložených studijních textů a zformulujte odpovědi na následující otázky:

1) Jaké důvody vedly české stavy k odmítnutí vojenské pomoci králi Ferdinandovi I. v bojích ve šmalkaldské válce?

2) Z čeho obvinil král české stavy během povstání a po jeho potlačení?