Kartotéka prostudované literatury

Opened: Monday, 8 February 2021, 12:00 AM
Due: Monday, 15 March 2021, 12:00 AM

Do tohoto prostoru můžete vložit kartotéku prostudované literatury, pokud ji máte v elektronické podobě. Pokud ne, doneste prosím v papírové podobě ke kontrole na Ústav ošetřovatelství.