Pozdně socialistická reklama, nostalgie a retro

1/ Přečtěte si text Anikó Imre: Why Should We Study Socialist Commercials

https://www.viewjournal.eu/articles/154/print/

a zamyslete se, proč pokládá Imre za užitečné nahlížet socialistickou reklamu optikou nostalgie?

2/ Podívejte se na prvních 10 minut reklam z bloku v rámci tohoto videa:

https://www.youtube.com/watch?v=EYK7kmBNlCI&t=2869s

pokuste se zvážit, jaký typ spotřební imaginace tyto reklamy reprezentují, a v důsledku toho se zamyslete, na jakých principech a hodnotách může být založena nostalgie iniciovaná socialistickou reklamou.