Péče o sport ve vybraných obcích - prezentace prací

Opened: Tuesday, 7 December 2021, 12:00 AM
Due: Tuesday, 11 January 2022, 11:59 PM
PPprezentace informací o vybrané lokalitě na semináři 14.12. skupina I a 21.1.2. Skupina II.
Prezentace velmi stručná, v délce cca 7-8 minut, abychom stihli rámcově poznat situaci ve všech vybraných statutárních městech.
Odevzdání plného textu seminární práce do 11. ledna 2022 zde v Moodle 1.
Rozsah textu cca 3000 slov bez seznamu literatury, což je cca 7-8 stran textu, ř.1,5, Times Roman 12. (věcně, stručně, s průkazností dat).