Práce s textem

Opened: Wednesday, 25 November 2020, 12:00 AM
Due: Wednesday, 2 December 2020, 12:00 AM

1. Přečtěte si prosím text smlouvy Smolenska s Rigou a Gotlandem (jedná se o začátek textu).

2. V textu se odráží některé prvky polockých (později běloruských) nářečí. Pokuste se je najít.

3. Text má některé grafické zvláštnosti (záměna některých grafémů, zápis jednoho fonému pomocí několika grafémů). Pokuste se text přepsat do "standardní" staré ruštiny.