Zde odevzdávejte prezentaci

Opened: Tuesday, 24 November 2020, 12:00 AM

Nezapomeňte na formální náležitosti, které musí prezentace mít: 

Téma, autor, seminář, pro který je zpracovávána, literatura, ze které jste čerpali, citování korpusu, který jste použili. 

Pokud chcete použít šablonu pro univerzitní prezentace, najdete ji na: https://www.ff.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/vizualni-styl/