Miniúkol 2: DOMINO

Opened: Wednesday, 18 November 2020, 12:00 AM
Due: Wednesday, 25 November 2020, 12:00 AM

Na koberec rozložíme knihy titulní stranou nahoru. Vyzveme děti, aby si každé jednu knihu vybralo.

•Potom se s dětmi posadíme do kruhu, položíme na zem jednu knihu a k ní jako příklad další.
•Každé dítě přikládá knihu k předchozí (princip hry domino), vždy však musí zdůvodnit, co má kniha společného s tou předchozí.
• Děti mohou volit příbuznost na základě barvy, tématu, kresby na obálce, velikosti knihy, tloušťky, piktogramu nakladatelství, ilustrátora, spisovatele, druhu ilustrace, počátečního písmene apod.
DOMINO můžete vyzkoušet i s vlastními knihami z domácí knihovny (6 knih a k ním zdůvodnění - stejná postava, stejný autor/ilustrátor/ stejné nakladatelství, ...)