Melodie stupnice

Opens: Monday, 8 November 2021, 12:00 AM
Due: Sunday, 21 November 2021, 11:00 PM

Vložte úkol vypracovaný podle zadání. Připravte se na realizaci při výuce.