Korektura překladů. Chybová analýza. Domácí úkol

Opened: Friday, 6 November 2020, 12:00 AM
Due: Tuesday, 10 November 2020, 11:59 PM

Zadání:

1. Přečtěte si originál a čtyři uvedené překlady.

2. Morfologická korektura. Vyhledejte v překladech gramatické chyby a odstraňte je pomocí barevného zvýraznění textu, tedy označte červeně ten jazykový prvek, jehož planujete odstranit a vedle toho napište náhradní jazykovou jednotku, kterou je třeba také označit jinou barvou. U větších oprav použijte sloupec komentáře, přitom je nutné uvést název sloupce, jehož korektujete.

3. Syntaktická korektura. Zkontrolujte pořadí slov ve větách a syntaktické vztahy. Opravte chyby.

4. Lexikální korektura. Zkontrolujte vhodnost zvolených lexikálních jednotek, v případě Vašeho nesouhlasu s volbu konkretního lexikálního prvku odůvodněte jeho nevhodnost a nabídněte vlastní variantu (ve sloupci "Komentáře").

5. V posledním řádku tabulky ohodnoťte každý překlad, z hlediska adekvátnosti volby jazykových prvků (lexikálních jednotek a gramatických konstrukcí), formální a funkční shody s originálem, uveďte argumenty "pro" a "proti".

6. Pokud tato korektorská práce pro Vás poslouží inspirací pro přepracování nebo zlešení Vašeho překladu, můžete ho vložit do sloupce "Překlad" (tento sloupec je fakultativní, můžete ho vyplnit jak částečně tak i celý).

7. Zpracovaný domácí úkol vložte do Moodlu, přitom na začátku souboru dodejte Vaše jméno, na konci uveďte číslo verze.