Úkol č. 5 Předsudek objektivního světa

Opened: Wednesday, 4 November 2020, 4:00 PM
Due: Monday, 9 November 2020, 7:00 PM

V čem spočívá "realistický předsudek" (§ 3, s. 37), také nazývaný předsudek objektivního světa, který vědy sdílejí s obecným míněním, které máme všichni?