ÚKOL 4. 11. Absolutní reklama

1/ Stručně shrňte základní teze studie Michaela Cowana Absolutní reklama. Přinesla vám studie nové zajímavé poznatky či odhalila nové souvislosti? Pokud ano, jaké?

2/ Seznamte se s následujícími díly, citovanými ve studii Michaela Cowana, a pokuste se na konkrétních příkladech popsat putování postupů a motivů mezi experimentálními a reklamními filmy.

 

Lotte Reiniger: Das Ornament des Verliebten Herzens (1919)

https://www.youtube.com/watch?v=l_azNAkssVY

 

Lotte Reiniger: Das Geheimnis der Marquisin (1922)

https://www.youtube.com/watch?v=ZG-z-bTRgto

 

Walter Ruttmann: Lichtspiel Opus I+II (1921)

https://www.youtube.com/watch?v=aHZdDmYFZN0

https://www.youtube.com/watch?v=RwahxVC3rDY

 

Walter Ruttmann: Lichtspiel IV (1925)

https://www.youtube.com/watch?v=KTDIvDsQ0Uc

 

Walter Ruttmann: Das Wiedergefundene Paradies (1925)

https://www.youtube.com/watch?v=IJuw0PQz4bs

 

Walter Ruttmann: Der Sieger (1922)

https://www.youtube.com/watch?v=X9q0igq61N0

 

Walter Ruttmann: Das Wunder (1922)

https://www.youtube.com/watch?v=bzjYDFseuKM

 

Walter Ruttmann: Der Aufstieg (1926)

https://www.youtube.com/watch?v=-EQsdo_kHcc

 

Oskar Fischinger: Komposition in Blau (1935)

https://vimeo.com/380215205

 

Oskar Fischinger: Muratti greift ein (1934)

Od 1:21 (do té doby úvod ve španělštině)

https://www.youtube.com/watch?v=Tp2Fqvvuc6s

 

Hans Fischerkoesen: Schall und Rauch (1933)