Úkol 1 - charakter písní podle druhu výpovědi

Opened: Friday, 16 October 2020, 12:00 AM
Due: Saturday, 5 December 2020, 12:00 AM

Podle druhu výpovědi v textu písně (monolog, dialog...) roztřídíte známé písně z klavírní příručky M. Kodejšky a přidáte vlastní příklady.

Tento úhel pohledu smysluplně používáme při dělení textu mezi jednotlivce nebo skupiny interpretů (sóla a sbor).

Můžete pracovat ve dvojici, vkládejte podepsané (oběma řešiteli k oběma účastníkům).