Příprava hudebně výchovné jednotky

Opened: vendredi 16 octobre 2020, 00:00
Due: dimanche 20 décembre 2020, 00:00

Modelová situace: jednu celou řízenou činnost (20-30 min.) věnujete hudebním činnostem s cílem co nejlépe naučit děti zcela novou neznámou píseň.

Příprava má klasické části:

1. téma jednotky (a integrovaného bloku, v jehož rámci probíhá)

2. hlavní a dílčí cíle, očekávané výstupy

3. pomůcky

4. vzdělávací nabídka (zde píseň)

5. obsah, organizace a časové rozložení činností v jednotce