Zde odevzdávejte písemné odpovědi na otázky.

Opened: Wednesday, 14 October 2020, 12:00 AM
Due: Wednesday, 21 October 2020, 12:00 AM

Nejpozději do 18. 10. Pokud úkol odevzdáte později, nedostanete zpět korekturu textu.