ÚKOLY NA SEMINÁŘ 14. 10.

1/ Podívejte se na následující reklamy, které všechny vznikly na jaře letošního roku, tedy v době koronavirové karantény nebo v období bezprostředně následujícím. Zaměřte se na témata a estetiku a pokuste se zamyslet, v jakém smyslu ovlivnila epidemiologická situace marketingová sdělení firem.  (max. 200 slov)

https://www.youtube.com/watch?list=PLNjdQPPECNvYvMUaxQlG1-mHyJifR_8BI&v=L4oIaoJ9icI&feature=emb_title

2/ Proč pokládá Yvonne Zimmermanová za užitečný „topologický“ přístup k reklamnímu filmu? Proč je podle ní podstatné se ptát, kde a za jakých podmínek je reklamní film promítán a recipován? (max. 200 slov)

3/ Tyto tři reklamy holandské společnosti KLM vznikly postupně v letech čtyřicátých, v letech devadesátých a v roce 2020. Se zohledněním poznatků z textu Yvonne Zimmermanové se zamyslete nad tím, v jakých kontextech, s ohledem na dobu vzniku, tyto reklamy byly uváděny, a jak tyto okolnosti mohly ovlivnit jejich formát či vyjadřovací prostředky. (max. 200 slov)