Sem uložte vypracování úkolu č. 1

Opened: Tuesday, 5 October 2021, 12:00 AM
Due: Sunday, 10 October 2021, 11:59 PM

Úkol č. 1 – do neděle 10. 10.

Přečtěte si Platónův text „Obrana Sókrata“ (In: Platónovy spisy. Svazek I. přel. F. Novotný, Praha: OIKOYMENH, 2003, s. 33–61 (29 s.).

Text naleznete ke stažení výše v podkladech pro práci v Prosemináři.

K přečtenému textu zodpovězte v samostatném textovém souboru následující tři otázky:

1/ O jaký literární žánr jde?

2/ Vůči jakým dvěma žalobám se Sókratés hájí?

3/ Zda a kde v textu najdeme autorovo stanovisko?

 

Odpovědi dohromady nesmí přesáhnout 5 řádků. Textový soubor s odpověďmi uložte v odkazu výše.