Interpretace zvoleného literárního díla

Opened: Friday, 29 May 2020, 12:00 AM
Due: Wednesday, 1 July 2020, 12:00 AM

Interpretace zvoleného literárního díla s využitím základních pojmů naratologie, případně teze o mimetické touze u René Girarda.