Syntagmatické členění a IK

V přiloženém souboru je část textu ze skript Jazyková cvičení a reálie RJ II (lekce 7 - profese). Úkol se vztahuje k zadání 5 na str. 85 - text z úryvku rozdělte na syntagmata (/ - pauza, konec syntagmatu; // - konec fráze). Nad centrum IK v každém syntagmatu doplňte typ IK, který se tam podle vás hodí.

Odevzdáváte jak soubor s vypracovaným úkolem, tak nahrávku tohoto kousku textu přečtenou dle vámi vypracovaného úkolu.

Termín - 24.4.

Úkol (obě jeho části) je platný pro obě seminární skupiny