Sebehodnocení skrze MOHO a CMOP

Otevřené: Sobota, 28. března 2020, 00.00
Termín: Sobota, 20. června 2020, 01.00

V tuto chvíli již máte základní informace o tom, jak jsou uspořádány ergoterapeutické modely praxe - Kanadský model výkonu zaměstnávání a Model lidského zaměstnávání.

Zkuste nyní udělat zkušenost s vlastním sebehodnocením, nakolik Vám tyto modely pomáhají zhodnotit Váš výkon zaměstnávání a to, co Váš výkon ovlivňuje, skrze jednotlivé komponenty a koncepty, které tyto modely obsahují.

Zkuste si vybrat jeden z modelů, kterým začnete:

1. popište sama sebe skrze jednotlivé položky daného Modelu (Např. COPM - jaká je Vaše spiritualita, afektivní, kognitivní a fyzické schopnosti, oblasti výkonu zaměstnávání atd.). Jaký obraz o sobě díky tomu dostáváte? Na jaké položky je snadné odpovědět, které se definují obtížněji? Co byste potřebovala, abyste mohla položky dobře popsat?

2. vezměte si druhý model a udělejte totéž, tentokrát s komponenty, položkami, které obsahuje druhý model praxe (např. MOHO - jak byste popsali vůli, zvyklosti, výkon atd.).  Jaký obraz o sobě díky tomu dostáváte? Na jaké položky je snadné odpovědět, které se definují obtížněji? Co byste potřebovala, abyste mohla položky dobře popsat?

3. srovnejte oba procesy a udělejte krátkou reflexi, co jak se Vám s popisem komponent Modelů pracovalo, v čem vidíte přínos pro ergoterapeutickou praxi, jaké jsou možnosti využívání a zda vnímáte nějaké omezení nebo limity těchto modelů.