Srovnání modelů CMOP, PEO, MOHO

Opened: Tuesday, 24 March 2020, 12:00 AM
Due: Saturday, 20 June 2020, 1:00 AM

V práci ergoterapeuta je důležité umět kriticky myslet, umět pracovat s odbornými zdroji a zvažovat ve své klinické praxi možnosti využití teoretických modelů. Přečtěte si článek:

Su Ren Wong & Gail Fisher (2015) Comparing and Using OccupationFocused Models, Occupational Therapy In Health Care, 29:3, 297-315 To link to this article: http://dx.doi.org/10.3109/07380577.2015.1010130

Společně ve skupině diskutujte svá zjištění a společně zkuste:

  • Napsat krátkou úvahu o tom, jak byste přenesli tuto úvahu, srovnání jednotlivých modelů do své praxe?
  • Zkuste najít další relevantní zdroje, kde byste mohli najít podklady k jednotlivým tvrzením autorů - jaké jejich myšlenky zdroje potvrzují, jsou nějaké, které vyvrací?
  • Zkuste uvést příklad z klinické praxe, kdy by bylo možné zvažovat mezi užitím jednotlivých modelů a zkuste vysvětlit, co by řídilo Vaši klinickou úvahu.