Úkol individuální č. 1: Informovaný souhlas a návod k rozhovoru

Opened: Tuesday, 24 March 2020, 12:00 AM
Due: Monday, 30 March 2020, 9:00 AM
Na základě výzkumného cíle a výzkumných otázek formulujte návod k rozhovoru.
Obsahem má být nejen sled okruhů a konkrétních otázek, ale také specifikace osoby, kterou budete dotazovat. K návodu připojte také návrh informovaného souhlasu.
Pokud nad vypracováním úkolu vzniknou nějaké otázky či pochybnosti, neváhejte je do textu napsat. Výsledný text nesmí mít méně než 1,5 normostrany.
Soubor prosím pojmenujte "PRIJMENI_DUI1".
Termín: pondělí 30. březen, 9:00.