otázky k 12. 3.

  1. Porovnejte úpravu nástupnictví v Anglii v zákonu z 1543, závěti z 1546, zákonech z 1689, 1701 a 2015.
  2. Jmenujte důvody, proč po Alžbětě Tudorovně nastoupil Jakub I.
  3. Jak se lišila stuartovská dynastická politika od tudorovské?
  4. Jak souvisí Fridrich V. Falcký s nástupem hannoverské dynastie ve Velké Británii?