DÚ č. 4: "Mediální stereotypy Jihu jako překážka veřejné diskuse: důsledky pro českou rozvojovou spolupráci"

Přečtěte si text, najděte v něm explicitně formulovaný cíl a výzkumné otázky a shrňte odpovědi na ně.

Maximální počet slov je 1000 (pro extra psavce :)).