Anotace seminární práce

Opened: Thursday, 16 January 2020, 12:00 AM
Due: Friday, 31 January 2020, 11:55 PM

Anotace má rozsah dvě normostrany, obsahuje představení tématu i zvoleného konceptu, představení výzkumné otázky a způsobu jejího sledování, ideálně i načrtnutí struktury. Deadline na odevzdání je konec ledna. Anotaci by měla doplňovat rešerše minimálně přeti odborných knih a pěti odborných článků pokrývajících jak teoretickou, tak empirickou složku práce.

Kdo neprezentoval aktualitu, musí pro získání zápočtu odevzdat její písemnnou verzi v rozsahu 5 normostran.