Konspekt

Účelem konspektu je podat stručné shrnutí důležitých poznatků z daného textu (vše podstatné, co byste mohli v budoucnu, např. u státní závěrečné zkoušky, využít). Konspekt si nevšímá podružností, aby nebyl dlouhý a nepřehledný. Soustředí se na to, srozumitelně zaznamenat, oč v knize běží. Může mít formu souvislého strukturovaného textu, součástí jsou obvykle i odkazy na stránku s významnými pasážemi nebo opravdu důležité citace. V některých případech je vhodné konspekt uspořádat odlišně od původní knihy (např. podle souvisejících témat). Vždy by měl obsahovat stručné resumé, kde vlastními slovy (heslovitě) popíšete, o čem kniha pojednává, co nového/významného/pro vás důležitého autor/ka tvrdí apod. Musí být zřejmé, co je míněním vaším a co míněním autora/ky. Také musí obsahovat kompletní bibliografické údaje. 

Součástí konspektu bude kromě strukturovaných výpisků také cca 1-2 strany textu, kde bude student/ka reflektovat osobní zkušenosti svých rodinných příslušníků s popisovaným obdobím rodinné politiky. Kromě studia literatury si tedy student/ka promluví se svými rodiči/prarodiči či jinými blízkými lidmi a pokusí se v konspektu jejich zkušenosti konfrontovat s poznatky knihy. 

Konspekt se odevzdává v elektronické podobě prostřednictvím Moodle kurzu. Obvyklá délka je 3-5 stránek na 100 stran textu (účelem není napsat druhou knihu, ale uspořádat podstatné myšlenky/poznatky). Musí obsahovat vaše jméno, bibliografické údaje a vaše vlastní zhodnocení a poznámky. Naopak nesmí jít o plagiát (včetně nesprávných citací). Pokud nebude mít konspekt mít dostatečnou kvalitu, student/ka má jeden opravný termín pro odevzdání.