Konspekt z konstuktivismu

Opened: Wednesday, 11 December 2019, 12:00 AM
Due: Monday, 16 December 2019, 3:00 PM

Konspekt ze s. 293-330:

1. V čem se konstruktivismus liší oproti ostatním paradigmatům ve výzkumu mezinárodních vztahů?

2. V čem spočívá rozdíl mezi regulativními a konstitutivními pravidly? 

3. S jakými procesy usouvztažňuje Ruggie vývoj moderního státu a proč? 

4. Proč je proces deteritorializace dvojznačný?