Analýza vybraných situací

Opened: Friday, 6 December 2019, 12:00 AM
Due: Friday, 13 December 2019, 12:00 AM

Vyberte si prosím jednu situaci a popište, co se v ní děje z hlediska komunikace všech významných aktérů. Navrhněte další postup - řešení.