Hodnocení potravin

Opened: Sunday, 10 November 2019, 12:00 AM
Due: Sunday, 17 November 2019, 12:00 AM

Vyberte si 3 potraviny, které jste jedli v průběhu tohoto týdne. Nalezněte na jejich obalech zemi původu, složení a vypište všechny látky, které se v potravinách nachází, zvýrazněte ty, které lze považovat za škodlivé.