Konspekt z liberalismu v teoriích mezinárodních vztahů

Opened: Friday, 8 November 2019, 3:00 PM
Due: Monday, 18 November 2019, 3:00 PM

Výuka 12. 11. odpadá z důvodu klimatické stávky na FF UK. Konspekt je tedy směřován na výuku 19. 11. a má datum odevzdání předchozí pondělí. 

Četba na příště: Barša a Císař, s. 187-221

Otázky ke konspektu:

1. Jakou roli mohou podle liberálů sehrát mezinárodní instituce? 

2. Co si představíte pod pojmem soft power?

3. Jak se rozlišení v paradigmatech mezinárodních vztahů přenáší do studií konfliktu?