Konspekt z Wighta

Opened: Tuesday, 29 October 2019, 12:00 AM
Due: Monday, 4 November 2019, 3:00 PM

Barša - Císař, s. 153-185

Otázky ke konspektu:

1. Jak Wight vymezuje tradice myšlení o mezinárodních vztazích? 
2. Jak se jím odlišené tradice projevují ve vztahu k "barbarům" mimo mezinárodní systém? 
3. Jak se jím odlišené tradice projevují v přístupu k válce?