Vzdělávací cíle Vv

Opened: Tuesday, 29 October 2019, 12:00 AM
Due: Tuesday, 5 November 2019, 12:00 AM

V aktuálním Rámcově vzdělávacím programu pro základní vzdělávání vyhledejte vzdělávací cíle, které naplňuje předmět výtvarná výchova. Cíle si sepište.